اطلاعیه سرویس های دارای شبانه رایگان شرکت صبانت

کاربر گرامی:
پیرو اطلاعیه شرکت صبانت مورخ 95/12/28 سرویس های دارای شبانه رایگان به همراه شرایط استفاده به شرح ذیل قابل خرید و فعال سازی است.

 سرعت
مدت زمان اصلی سرویس
حجم اصلی سرویس
حجم تعهد شده شبانه رایگان
قیمت
2048
کیلوبیت
یک مـاهه 4GB 7GB+ 27,500
سه مــاهه 9GB 20GB+ 66,500
شش ماهه 18GB 60GB+ 125,000
یــکسالــه
24GB 120GB+ 212,000
توضیحات تکمیلی:

- قیمت سرویس های فوق به تومان و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده است و فقط از طریق نمایندگی های فروش مجاز قابل سفارش می باشد.
- به استثنای گروه سرعتی 2 مگابیت (2048 کیلوبیت) دیگر تعرفه های صبانت تا اطلاع ثانوی فاقد ساعات رایگان شبانه می باشد.
- در ساعات شبانه (2 الی 7 صبح) مشترکین می تواند با سرعت اصلی سرویس (2048 کیلوبیت) تا مقدار حجم شبانه تعهد شده بصورت رایگان از سرویس استفاده و پس از پایان آن سرعت سرویس در ساعات شبانه به 128 کیلوبیت برثانیه کاهش پیدا می کند.